voelende handen

Push hands

T'ui shou

Push Hands is een partner oefening waarbij je de houdingen Afweer, Deins terug, Druk en Duw uitvoert. In push hands leren we voelen. We beginnen onze reactie op een ander zijn energie te voelen en wat onze basishouding daar in is. Je leert daardoor je eigen en de ander zijn karakter beter kennen.

Deze partner oefening is de belichaming van het Yin Yang teken. In de oefening produceren we door de bewegingen Yin en Yang en leren deze te herkennen. Je leert dat je niet Yang kunt zijn als de ander ook Yang is maar dat je Yin moet zijn. Door de voortdurende verandering van de rollen word je steeds sensitiever voor de wisselingen van Yin naar Yang en omgekeerd.

Ed Young en Tam Gibbs

Hiernaast zie je een filmpje van een van de manieren om push hands te doen.

Fan en Vincent proberen beiden zo neutraal mogelijk te zijn en binnen hun eigen “energie” grens (energie bubbel) te blijven en steeds drie punten van contact met elkaar te hebben.