Wat is het ultieme doel van Tai Chi Chuan? Of anders geformuleerd: waar leidt het pad van Tai Chi ons heen? Wat vinden we eigenlijk op de top van de berg?

Wanneer we na een lange en moeizame tocht op de top van de berg zijn aangekomen en we van het uitzicht en de schone lucht genieten, ervaren we voor de eerste maal in ons leven wat het betekent om zowel mentaal als fysiek totaal in evenwicht en gezond te zijn.

We voelen ons vol van energie, daadkracht en levenslust. Maar tegelijkertijd ook vredig, stil en tevreden. Evenwichtig, geaard en verbonden. Onafhankelijk en vrij. Wijs en vol compassie.

We voelen ons in staat om ons volledige menselijk potentieel te benutten en vredig en in balans te zijn temidden van ons drukke dagelijkse leven.

Het is een staat van geest. Een staat van zijn. Een subtiele bewustzijnsstaat die niet alleen in de geest maar ook in het lichaam tot uitdrukking komt. Waarin we vrij zijn van dogmatisch denken en eindeloze projecties. Vrij van lichamelijke blokkades. Vrij van stress en druk. Een staat waarin de essentie en functie harmonieus samenwerken.

De essentie is een staat van zijn waarin het je aan niets ontbreekt, in wat voor situatie je je ook bevindt. Een grondstaat die, alhoewel hij diep verborgen ligt, voor iedereen beschikbaar is. De Taoisten noemen het “het ongebruikte”, de Boeddhisten noemen het “Boeddha natuur”.

De essentie is het eerste deel van het yin yang symbool. Het andere deel van het symbool is de functie. In de functie zien we de menselijke conditie. Zien we de oneindige verscheidenheid van de wereld en het universum zoals hij is, precies zoals hij is met een passieloze objectiviteit.

Deze harmonie van essentie en functie stelt ons in staat om met wijsheid en compassie in de wereld te handelen. We zijn dan een voertuig van de Tao geworden. Wij en de Tao zijn één niet twee.

Ik heb geprobeerd om met woorden het einddoel van Tai Chi te beschrijven. De aard van woorden is dat ze gelezen, begrepen en geïnterpreteerd worden door ons denkende brein. De ervaring van de hierboven beschreven staat van zijn bevindt zich buiten de ervaringswereld van ons “denkende brein” en het is om deze reden niet mogelijk om een accurate beschrijving van deze ervaring te geven.

Het is nu zaak om dit zelf te gaan ondervinden, om dit zelf te ervaren. In het volgende deel van deze serie nemen we onze eerste stap op het pad. Het pad dat ons geleidelijk aan zal leiden naar de ervaring van het ultieme.