In het deel één van dit artikel waren we gebleven bij de uitleg over de connectie die je met je partner hebt. We spraken over de vier ons waarmee we duizend pond wegleiden/afwenden/ombuigen. Het Chinese karakter Bo, dat hier in de Engelse versie vertaald wordt als “deflect” en in de Nederlandse als “ombuigen” en door mij als “afwenden”, betekent “beweging met een specifieke intentie of doel”.

Over het gebruik van de vier ons en het wegleiden en bewegen van je partner is nog zoveel meer te vertellen dat het me beter lijkt om daar in een ander artikel verder op in te gaan.

De Engelse versie

In Ward-off, Rollback, Press, and Push,

You must find the real technique —

If he goes up, you follow;

If he goes down, you follow —

Then he cannot attack.

Let him attack you with great force,

And use four ounces to deflect a thousand pounds,

Neutralising him until he becomes powerless,

And then use withdraw-attack.

Also adhere and lift, support from below,

Stick horizontally, and attach from the rear

Without letting go and with no resistance.

De Nederlandse vertaling

In Pareer, Deins terug, Druk naar voren en Duw,

moet je de ware techniek ontdekken—

gaat hij naar boven, volg hem dan;

gaat hij naar omlaag, volg hem dan—

dan kan hij niet aanvallen.

Laat hem jou met grote kracht aanvallen,

en buig met slechts een vingerbeweging duizenden kilo’s om,

hem neutraliserend totdat hij machteloos wordt,

en dan gebruik je de trek terug-aanval.

Ga mee, til op, ondersteun van beneden,

blijf horizontaal hangen en hecht je van achteren

zonder los te laten en zonder weerstand.

De connectie die we met onze partner hebben wordt gekenmerkt door een luisterende en ontvangende kwaliteit. Je kunt niet tegelijkertijd ontvangen en geven of luisteren en praten. Luisteren en ontvangen is Yin. Cheng Man-ch’ing zei “Bestudeer eerst de Yin kant, daarna de Yang kant en voeg ze dan samen”. In de push hands oefening bestuderen we in de eerste paar jaar het neutraliseren, het luisteren.

Luisteren betekent dat je niet meer denkt aan winnen of verliezen. Dat je, terwijl je je balans bewaart, de ander volgt en haar haar zin geeft. Zodat je “haar neutraliseerd totdat zij machteloos wordt, en dan gebruik je de trek terug-aanval.”

De vertaling “blijf horizontaal hangen en hecht je van achteren” is mijns inziens verkeerd. “Plak of kleef horizontaal” zou beter zijn. Nadat de ander ontworteld is en van je af vliegt blijf je aan de ander plakken/kleven. En in plaats van dat je duwt (harde kracht), vanuit het achterste been, blijf je aan je partner plakken met de achterkant van je lichaam terwijl je in het voorste been gaat zitten zodat je volledig aan je touwtje kunt blijven hangen.

Hiernaast op de foto van Cheng Man-ch’ing zie je een voorbeeld van de laatste drie regels van het lied. Het lichaam van Cheng Man-ch’ing is totaal ontspannen en recht.

Het is misschien niet goed te zien maar William Chen hangt hier minstens tien centimeter in de lucht en is totaal ontworteld.

Cheng Man-ch’ing ontwortelt William Chen