“Het lied van de oefening van het duwen met de handen” of in het Engels “Song of the pushing hands practice” staat in het boek “Tai Chi de meest verheven oefening voor gezondheid, sport en zelf-verdediging”. In dit artikel, dat ik in tweeën heb gedeeld, wil ik wat vertellen over het lied en wat het ons kan leren over de juiste beoefening van de Push Hands oefening.

In mijn eerdere boekbespreking van het boek van Cheng Man-ch’ing gaf ik al aan dat de vertaling naar het Nederlands soms wat te wensen overlaat. Om het lied juist te kunnen interpreteren is het belangrijk om met een correcte vertaling te werken. Hieronder vind je “Het lied van de oefening van het duwen met de handen” in het Engels en daarnaast in het Nederlands. In het geel heb ik de zinnen gemarkeerd die volgens mij voor verbetering vatbaar zijn.

De Engelse versie

In Ward-off, Rollback, Press, and Push,

You must find the real technique —

If he goes up, you follow;

If he goes down, you follow —

Then he cannot attack.

Let him attack you with great force,

And use four ounces to deflect a thousand pounds,

Neutralising him until he becomes powerless,

And then use withdraw-attack.

Also adhere and lift, support from below,

Stick horizontally, and attach from the rear

Without letting go and with no resistance.

De Nederlandse vertaling

In Pareer, Deins terug, Druk naar voren en Duw,

moet je de ware techniek ontdekken—

gaat hij naar boven, volg hem dan;

gaat hij naar omlaag, volg hem dan—

dan kan hij niet aanvallen.

Laat hem jou met grote kracht aanvallen,

en buig met slechts een vingerbeweging duizenden kilo’s om,

hem neutraliserend totdat hij machteloos wordt,

en dan gebruik je de trek terug-aanval.

Ga mee, til op, ondersteun van beneden,

blijf horizontaal hangen en hecht je van achteren

zonder los te laten en zonder weerstand.

Laat ik voordat ik de “verbeteringen” ga bespreken eerst wat vertellen over het lied zelf. Dit lied gaat over de Push Hands/Sensing Hands oefening. In de eerste twee zinnen zegt het lied  dat je in de vier houdingen van de oefening Ward-off, Rollback, Press en Push de juiste techniek moet vinden.  Vervolgens wordt redelijk precies beschreven wat je doen moet.

Het doel van de techniek is om onlosmakelijk met je partner verbonden te zijn zodat zij je niet kan aanvallen. Het maakt niet uit wat je partner doet, of ze nu omhoog of omlaag beweegt, je volgt haar altijd. Dit is allerminst een eenvoudige opgave. Het vergt jaren van geduldig oefenen om de ander naadloos te kunnen blijven volgen. Het op deze manier kleven aan je partner vraagt van je dat:

Je jezelf opgeeft om de ander te volgen

“Laat hem jou met grote kracht aanvallen, en gebruik vier ons om duizend ponden af te wenden.” Dit is mijn vertaling en ik denk een betere omdat de woorden “four ounces” in het origineel tot het Tai Chi jargon behoren. De “vier ons” komt bijvoorbeeld ook in een andere uitspraak voor. “Laat niet meer dan vier ons op je opbouwen”.

Wat wordt met deze “vier ons” nu eigenlijk bedoeld? Het gaat hier niet alleen over mechanische druk. Het gaat over een bepaald soort connectie. Een connectie die ervoor zorgt dat deze enorme kracht, duizend pond is best veel,  zich met gemak weg laat leiden. En daarin zit hem nu precies de uitdaging. De ander moet als het ware verleid worden om jou te  volgen zonder dat zij daar weerstand aan kan bieden en dit gebeurt door de kwaliteit van de connectie die je met de ander hebt.

Meer over deze connectie en de rest van het lied kun je vinden in deel twee van dit artikel.

Heb je vragen of opmerkingen laat deze dan alsjeblieft achter in het daarvoor bestemde vlak onderaan de pagina.

Wat is Push Hands/Sensing Hands?

Push hands is een partner oefening waarbij je samen een reeks bewegingen maakt waarbij het de bedoeling is dat je voortdurend en dus zonder onderbreking met elkaar in contact blijft.

Er zijn natuurlijk meerdere lagen in de Push Hands oefening maar laten we voor het gemak zeggen dat het eerste doel van de oefening is om zo zacht en vloeiend mogelijk de bewegingen uit te voeren.