Ans de Vries (1961). Al van kindsaf had ze veel plezier in beweging, sport en dans. Later als student bestudeerde ze bio-energeticaboeken van Alexander Lowen, volgde een basisopleiding psychosynthese en deed aan vrije dans.  Toen ze er bij Cornelis Slotema in 1995 mee kennismaakte zag ze in Tai Chi veel samenkomen: de connectie tussen lichaam en geest, een levende en authentieke verbinding met zichzelf en anderen, ontspannen en weerbaar in de wereld staan, en plezier in (gezond) bewegen. Vanaf de eerste Tai Chi-les was ze enthousiast, en werd al gauw aangesteld als een van de assistenten bij de beginnersgroepen.

Bijna tegelijkertijd (1998/1999) kwam ze in aanraking met het Shambhala-boeddhisme.  Naast meditatie wordt daar gewerkt met principes van krijgerschap, zoals onbevreesdheid en zachtmoedigheid.  Het bevat ook elementen uit het Zen-boeddhisme, confucianisme en taoïsme.  Ans volgt tot op de dag van vandaag het meditatiepad in deze traditie.

Toen Cornelis de deuren van zijn Tai Chi Chuan school Amsterdam in 2000 sloot, probeerde ze nieuwe Tai Chi-leraar te vinden. Ook besloot ze via workshops van onder andere Lam Kam Chuen, Wee Kee Jin, William Chen en Wilhelm Mertens zich te verdiepen in Zhan Zhuang Chi Kung, de elementenleer, en de vorm. Bij Isabel Schuurman en Maartje van Staalduinen volgde ze tussen 2002 en 2004 lessen in applicaties en push hands.

Vanaf 2001 was ze begonnen met Tai Chi-lessen aan kinderen van twee basisscholen en aan groepen volwassenen, en gaf ze via een buurtcentrum les aan 50plus vrouwen.  Omdat ze de korte vorm van Cheng Man-ch’ing onderwees, werd het noodzakelijk om een leraar te vinden bij wie ze die kon blijven beoefenen. In 2003 kwam ze tot de conclusie dat ze voorlopig, bij gebrek aan een eigen leraar en eigen ontwikkeling, geen les aan anderen meer moest geven.  Ze bleef Tai Chi voor zichzelf beoefenen en gaf alleen af en toe individuele instructie aan anderen.

In 2012 vond ze in Vincent Zee eindelijk de leraar bij wie ze haar Tai Chi-beoefening verder kon gaan ontwikkelen en verfijnen. Mede door zijn aanmoediging is ze sinds najaar 2016 weer begonnen met lesgeven. Sinds 2016 maak ze deel uit van Tai Chi Online, een landelijke gemeenschap van beoefenaars en docenten in de traditie van Tai Chi-meesters Cheng Man-ch’ing en Wolfe Lowenthal.

Meer informatie over Ans kun je op haar website taichi4you.wordpress.com vinden. Voor lestijden kun je kijken op de Partners pagina.