Liu Hsi-heng (1915-2009) was de tweede leerling van Cheng Man-ch’ing in Taiwan. Liu was het waarnemend hoofd van Cheng Man-ch’ing’s Shr Jung school in Taiwan wanneer Professor Cheng in New York was om les te geven. Na de dood van Professor Cheng in 1975 volgde Liu Hsi-heng Cheng Man-ch’ing op als hoofd van de Shr Jung school in Taiwan tot zijn pensioen in 1986.

Liu His-heng was een schoolvoorbeeld van iemand die “zachtheid” als het centrale principe van Cheng Man-ch’ing’s Tai Chi belichaamde. Zijn vaardigheid in het neutraliseren en het moeiteloos vrijgeven van energie in Push Hands deed menigeen die het geluk had om met hem de armen te kruisen denken aan zijn leraar Cheng Man-ch’ing.

Liu Hsi-heng uprooting Bill Tucker

Liu Hsi-heng uprooting Bill Tucker

You must relax and eradicate every thought of using force. If you are not relaxed, you are crooked. If you are crooked, you are using force.

Liu Hsi-heng’s advies om “root” te krijgen was door bepaalde vormen op een dynamische manier te herhalen (zie het bericht over “Kua”). Dit in tegenstelling tot zijn vriend en medeleerling Benjamin Lo die meer een voorstander van het vasthouden van een  houding zoals “Speel de Gitaar” is.

Links: